Home » 2015 » May

Use whatsapp on Your Pc Easily whatsapp तुमच्या संगणकावर कसे वापराल?

हे करण्यासाठी whatsapp हे तुमच्या अन्द्रोइद मोबिआल फोनमध्ये आधीपासून असणे गरजेचे आहे. यानंतर तुमच्या संगणकाच्या वेबब्राऊजरमध्ये खाली दिलेली लिंक उघडा. web.whatsapp.com/whatsapp तुमच्या संगणकावर वापरता येण्यासाठी...