Home » 2014 » December

Whatsapp Happy New Year Marathi status funny wallpaper image

आज वर्षाचे शेवटचा ऐक दिवस राहिला….. खूप काही गमावल पण त्यापेक्षा अजून कमावल, अगदी ह्रदयाजवळची माणसे दूर झाली, पन तितकीची जवळ आली,खूप काही सोसल,खूप काही...