Home » Uncategorized » naya hai wah jokes in Marathi sms status

naya hai wah jokes in Marathi sms status

एका बेवड्याने गटारी निमीत्त
मित्रांसाठी पार्टि करायचे
ठरवले…आणि पार्टि साठी आपल्याच घ रातून बकरा चोरी करायच ठरवले….
त्यांनी बकरा चोरला
आणि
मित्रांसोबत मनसोक्त पार्टि केली..

पण

सकाळी जेव्हा तो घरी आला तेव्हा बघतोय तो काय ?

बकरा जिवंत..

त्याने आपल्या बायकोला त्याने विचारल :- हा बकरा इथे कसा..???
.
बायको :- बकरा गेला खड्यात तुम्ही पहिले हे
सांगा रात्री चोरासारखे येउन कुत्र्याला कुठे घेऊन गेलात…???

हसू नका  !!!!!!!
Naya hai wahh …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*