Home » Uncategorized » Marathi dirty sms, Double meaning joke

Marathi dirty sms, Double meaning joke

चिंटू त्याच्या पहिल्या रात्री बायकोला कुशीत घेउन चोळताना
काय गं..?
मज्जा येतेय ना..??? प्रिये, ….
एक सांग…
तुला सेक्स विषयी विचारणारा मी पहिलाच पुरुष आहे ना..??
बायको (लाजून)- होय रे राजा…
बाकी सगळे…..
…. न सांगताच चढून गेले..!!
एका घरात दोघे नवरा बायको आणि त्यांचा पाच वर्षाचा मुलगा राहत होते ।।
आणि रात्रि जेव्हा ते sex करायचे तेव्हा तो मुलगा उठायचा ।।
मग त्यांचा सगळा plan फिस्क् टायाचा मग त्या दोघानी ठरवले की 
बयाकोला म्हनायच (वाशिंग मशीन) व तिने उत्तर द्यायच
मग एक दिवस त्या मुलाचे पप्पा घरी येतात व त्या मुलाला सांगतात
की
बाळ जा आणि
आईला विचार की वाशिंग मशीन खाली आहे का ?
बाळ आईला जाउन विचारत की आई बाबा म्हानतायत की वाशिंग मशीन खाली आहे का कपडे धुवायाचे आहेत
आई म्हणते बाळ बाबाना थोडा वेळ थाम्बायला सांग ।।
आसं चार पाच वेळी होतं
आई जरा थांबायलाच सांगते ।।
परत थोड्या वेळाने आई बाळला बोलावते आणि सांगते की बाबाना सांग की वाशिंग मशीन खाली आहे
कपडे धुवून घ्या
मुलगा जातो आणि पप्पाना सांगतो
की
आईन सांगीतलय मशीन खाली आहे कपडे धुवून घ्या
पप्पा रागाने
तिला म्हनाव पप्पा नी कपड़े हातानी धुतले ..
गोट्या : मैने, तुला मी आणि टाँयलेट
यापैकी जास्त कोण आवडतं..???
मैना : तूच आवडतोस.. पण तू असला फालतू प्रश्न का विचारात आहेस..??
गोट्या : कारण तू टाँयलेट समोर तुझी ‘चड्डी’ लगेच काढतेस आणि माझ्यासमोर मात्र लई नाटक करतेस म्हणून विचारलपहिली मुलगी:- मी काल स्वप्नात माझा खून
होताना पहिला.
दुसरी मुलगी:- तू काही घाबरू नकोस,
असली स्वप्न जर खरेच घडली असती तर मला रोज
दिवस गेले असते…
एकदा शिक्षिका गुलाब छाती मधोमध लाऊन वर्गात जाते 
शिक्षिका : मुलांनो सांगा पाहु गुलाब….. Read full joke

मित्रानो LIKE किवा SHARE  करा 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*