Home » Uncategorized » Makarand anaspure vs Rajinikanth jokes

Makarand anaspure vs Rajinikanth jokes

एकदा मकरंद अनाजपुरे कुत्र्याचे शेपूट पाईपमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करत होता .
तेवढ्यात रजनीकांत तिथे येतो ,
रजनी : अय्यो , अरे रे मकू … कुत्र्याच शेपूट कधी सरळ होत नसत .
:
:
:
मक्या : अरे गप् रे रताळ्या , मी पाईप वाकवतोय ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*