Home » 2014 » June

Makarand anaspure vs Rajinikanth jokes

एकदा मकरंद अनाजपुरे कुत्र्याचे शेपूट पाईपमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करत होता . तेवढ्यात रजनीकांत तिथे येतो , रजनी : अय्यो , अरे रे मकू … कुत्र्याच...