Home » Uncategorized » Maharashtra Day Marathi sms, HD Wallpaper, Image.

Maharashtra Day Marathi sms, HD Wallpaper, Image.

maharashtra day 2016
maharashtra day pic 2017
maharashtra day images
labour day
maharashtra day quotes in marathi
maharashtra day essay in hindi
gujarat day
maharashtra day wallpapers

मुठभर मावळ्याना घेऊन
हजारो सैतानांना नडून गेला !
स्वर्गात गेल्यावर
देवांनी ज्याला झुकून
मुजरा केला असा एक
” मर्द मराठी शिवबा ” होऊन गेला .!!
॥ जय शिवराय ॥ जय जिजाऊ ॥
महाराष्ट्राच्या तमाम मराठी जनतेला महाराष्ट्र
दिनाच्या हर्दिक शुभेच्छा .!!! 


Maharashtra Day Marathi sms, HD Wallpaper, Image.दगड झालो तर “सह्याद्रीचा” होईन!
माती झालो तर “महाराष्ट्राची” होईन!
तलवार झालो तर “भवानी मातेची” होईन!


आणि …
पुन्हा मानव जन्ममिळाला तर “मराठीच” होईन!
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
!!!जय महाराष्ट्र!!!

happy maharashtra day in marathi sms message wishes for whatsapp facebook


Latest fresh Maharashtra Day sms

Happy Maharashtra din Day एक मे महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा  sms text message wishes greetings in Marathi English Hindi with images picture photo and HD wallpaper

Maharashtra Day Marathi sms, HD Wallpaper, Image.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*